?!DOCTYPE html> 车轮l_天R配g_滑轮吊钩l?沛_上v重型起重机有限公?/title> <link rel="stylesheet" href="/template/NEST27023/lib/style.css"> <script src="/template/NEST27023/lib/jquery.js"></script> <script src="/template/NEST27023/lib/foucsbox.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/template/NEST27023/lib/zsy.css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top_t"> <div class="w top_in"> <div class="lr"> 沛_上v重型起重机有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.11sose.com">起重机配?/a>?a href="/supply/">电动旋{吊钩l?/a>?a href="/news/">行R车轮l?/a>{相关信息发布和最 新资讯,敬请xQ? </div> <div class="lc"> </div> </div> </div> <div class="clearfix w top"> <div class="logo fl"> <a href="http://www.11sose.com" title="沛_上v重型起重机有限公?><img src="/uploads/logo/20170828043302.jpg" alt="沛_上v重型起重机有限公? /></a> </div> <div class="toptel fr"> <img src="/template/NEST27023/images/toptel.jpg" alt="咨询热线"> </div> </div> <div class="nav"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/about/" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/supply/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/about/about2.html" title="企业风采">企业风采</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/about/about3.html" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/about/about4.html" title="库存信息">库存信息</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> <!-- banner开?--> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> <li><a><img src="/template/NEST27023/images/banner1.jpg"/></a></li> <li><a><img src="/template/NEST27023/images/banner2.jpg"/></a></li> <li><a><img src="/template/NEST27023/images/banner3.jpg"/></a></li> </ul> <div class="foucs"></div> </div> </div> </div> <!-- bannerl束 --> <div class="clearfix main"> <div class="w"> <div class="in_Nav"><span>当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a></span></div> <div class="tit"> <span>新闻资讯</span> <p>不断的努力,严格要求自己Q真诚的为客h?/p> </div> <div class="PNtype"> <a href="http://www.11sose.com/qcjpj/" target="_blank" title="起重机配?>起重机配?/a> <a href="http://www.11sose.com/dgz/" target="_blank" title="吊钩l?>吊钩l?/a> <a href="http://www.11sose.com/clz/" target="_blank" title="车轮l?>车轮l?/a> <a href="http://www.11sose.com/jtz/" target="_blank" title="Ll?>Ll?/a> <a href="http://www.11sose.com/hl/" target="_blank" title="滑轮">滑轮</a> <a href="http://www.11sose.com/lzq/" target="_blank" title="联u?>联u?/a> <a href="http://www.11sose.com/dzq/" target="_blank" title="电阻?>电阻?/a> <a href="http://www.11sose.com/hcl/" target="_blank" title="行R?>行R?/a> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="middle"> <div class="Txt"> <div class="inews_cont"> <ul> <li> <div class="inews_time"><span class="year">2020-05-05</span><span class="day">2020-05-05</span></div> <div class="inewstxt"> <a href="http://www.11sose.com/news/327.html" title="吊钩l防止裂U的的方?> <span>吊钩l防止裂U的的方?/span> </a> <p>  一些朋友说在检查吊钩组的时候,发现出现了裂U,q个是什么原因造成的呢Q造成裂纹出现的因素其实有很多Q今天吊钩组生厂家pU生原因来q?..</p> </div> </li> <li> <div class="inews_time"><span class="year">2020-04-27</span><span class="day">2020-04-27</span></div> <div class="inewstxt"> <a href="http://www.11sose.com/news/326.html" title="车轮l的?> <span>车轮l的?/span> </a> <p>  车轮l作v重机行走机构的关键部Ӟ车轮l主要是pR轮与轴、u承和轴承ql成Q其自n的质量的好坏对其中的用会产生很大影响QR轮是?..</p> </div> </li> <li> <div class="inews_time"><span class="year">2020-04-21</span><span class="day">2020-04-21</span></div> <div class="inewstxt"> <a href="http://www.11sose.com/news/325.html" title="起重R轮组在检修需要注意细节有哪些"> <span>起重R轮组在检修需要注意细节有哪些</span> </a> <p>  起重R轮组是v重机机械关键配g之一Q在日常使用的期间避免不了检修这道程序,那么在检修的q程中需要注意哪些问题呢Q一h和v重机车轮l厂...</p> </div> </li> <li> <div class="inews_time"><span class="year">2020-04-20</span><span class="day">2020-04-20</span></div> <div class="inewstxt"> <a href="http://www.11sose.com/news/324.html" title="单梁起重机的车轮l选型要注意哪些问题?"> <span>单梁起重机的车轮l选型要注意哪些问题?</span> </a> <p>  单梁起重机的车轮l主要有两种Q行走轮和吊轮。轨道上的行走轮通常是桥式v重机或龙门v重机的大型和型手推车R轮,它们被大量用。R轮组通常...</p> </div> </li> <li> <div class="inews_time"><span class="year">2020-04-14</span><span class="day">2020-04-14</span></div> <div class="inewstxt"> <a href="http://www.11sose.com/news/323.html" title="齿式联u器结构设计紧凑用效果方?> <span>齿式联u器结构设计紧凑用效果方?/span> </a> <p>  齿式联u器结构设计基本上是对U的Q两个外齿u套也是可以通过键连接压或者是热装到u头上Q外齿u套的齉K沿着长度方向是呈现圆弧Q是通过模板...</p> </div> </li> <li> <div class="inews_time"><span class="year">2020-04-08</span><span class="day">2020-04-08</span></div> <div class="inewstxt"> <a href="http://www.11sose.com/news/322.html" title="吊钩l在操作期间应该注意哪些斚w"> <span>吊钩l在操作期间应该注意哪些斚w</span> </a> <p>  通常在用吊钩组Ӟ我们会根据说明手册中的徏议用它Q那么您知道使用期间需要注意哪些方面吗Q现在看看!起重机安全管理员工、机器维修员工在...</p> </div> </li> <li> <div class="inews_time"><span class="year">2020-04-07</span><span class="day">2020-04-07</span></div> <div class="inewstxt"> <a href="http://www.11sose.com/news/321.html" title="联u器断裂的主要原因"> <span>联u器断裂的主要原因</span> </a> <p>  联u器中有许多配ӞҎ螺柱,Ҏ垫Q螺栓,隔膜Q弹性套{,轮胎Q固定环{,其中螺栓是常见的易损件。螺栓有时会断裂Q主要是׃抗疲x不...</p> </div> </li> <li> <div class="inews_time"><span class="year">2020-03-31</span><span class="day">2020-03-31</span></div> <div class="inewstxt"> <a href="http://www.11sose.com/news/320.html" title="沛_车轮l厂家带您了解v重机车轮l是如何q作?> <span>沛_车轮l厂家带您了解v重机车轮l是如何q作?/span> </a> <p>  车轮l是pu承箱、轮和ul成的一U机械设备,在轮l中QR轮组的主要功能是支撑起重机和负蝲Q保证R辆在轨道或道路上正常行驶Q在使用轮组的过...</p> </div> </li> </ul> <script type="text/javascript" > $(".inews_time").each(function(){ var uploadTime1 = $(this).find("span.year").text(); var uploadYear = uploadTime1.substring(4,0); $(this).find("span.year").text(uploadYear); var uploadTime2 = $(this).find("span.day").text(); var uploadDay = uploadTime2.substring(5); $(this).find("span.day").text(uploadDay); }); </script> </div> <div class="clearfix page_list" style="margin-top:40px;"><ul><li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_7.html" >7</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_8.html" >8</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_9.html" >9</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_10.html" >10</a></li> <li class="next"><a href="News_2.html">下一?/a></li></ul></div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix footer"> <div class="w foot_top"> <ul> <li class="iaddress"><h3>沛_省长垣县起重工业?/h3></li> <li class="itel"><h3>联系电话Q?3837366776 13837356776</h3></li> <li class="itime"><h3>Q?373-8622168 0373-8622169</h3></li> <li class="iemail"><h3><a rel="nofollow" href="mailto:hnsqgs@126.com">hnsqgs@126.com</a></h3></li> </ul> </div> <div class="w foot_bottom"> <div class="footnav"> <ul> <li><a rel="nofollow"href="http://www.11sose.com/" class="cur" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.11sose.com/about/" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.11sose.com/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.11sose.com/supply/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.11sose.com/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/sitemap.html">|站地图</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="http://www.11sose.com/4g/" target="_blank" >手机|站</a></li> <li><a><script src="http://s20.#/stat.php?id=5602742&web_id=5602742&show=pic" language="JavaScript"></script></a></li> </ul> </div> <div class="footbottom"> <div class="copyright"> Copyright© www.11sose.com(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)沛_上v重型起重机有限公?br /> <p>车轮l哪家好Q供应订做多钱Q滑轮吊钩组怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供吊钩组、v重配件、v重机车轮l、天车配件等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ</p> </div> <div class="cityspread" > <p>热门城市推广: <a href="/xinxiang.html" title="C" target="_blank" >C</a> <a href="/zhengzhou.html" title="郑州" target="_blank" >郑州</a> <a href="/huanggang.html" title="黄冈" target="_blank" >黄冈</a> <a href="/nanyang.html" title="南阳" target="_blank" >南阳</a> <a href="/jiangsu.html" title="江苏" target="_blank" >江苏</a> <a href="/fujian.html" title="徏" target="_blank" >徏</a> <a href="/shanghai.html" title="上v" target="_blank" >上v</a></p> <p> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2013-08-14/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" target="_blank"></a><a href="https://#baidu.com/web/welcome/ico?s=8699dd01c99f8f24e750d0faac321370" target="_blank">癑ֺl计</a> </div> </p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?8699dd01c99f8f24e750d0faac321370"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/11377/stat/"></script> <script src="http://cc.dns4.cn/kf/vclient/state.php?webid=96928" language="javascript" type="text/javascript"></script> <a href="http://www.11sose.com/">ۺ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>