?!DOCTYPE html> 齿式联u器结构设计紧凑用效果方?- 沛_上v重型起重机有限公?/title> <link rel="stylesheet" href="/template/NEST27023/lib/style.css"> <script src="/template/NEST27023/lib/jquery.js"></script> <script src="/template/NEST27023/lib/foucsbox.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/template/NEST27023/lib/zsy.css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top_t"> <div class="w top_in"> <div class="lr"> 沛_上v重型起重机有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.11sose.com">起重机配?/a>?a href="/supply/">电动旋{吊钩l?/a>?a href="/news/">行R车轮l?/a>{相关信息发布和最 新资讯,敬请xQ? </div> <div class="lc"> </div> </div> </div> <div class="clearfix w top"> <div class="logo fl"> <a href="http://www.11sose.com" title="沛_上v重型起重机有限公?><img src="/uploads/logo/20170828043302.jpg" alt="沛_上v重型起重机有限公? /></a> </div> <div class="toptel fr"> <img src="/template/NEST27023/images/toptel.jpg" alt="咨询热线"> </div> </div> <div class="nav"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/about/" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/supply/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/about/about2.html" title="企业风采">企业风采</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/about/about3.html" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/about/about4.html" title="库存信息">库存信息</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> <!-- banner开?--> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> <li><a><img src="/template/NEST27023/images/banner1.jpg"/></a></li> <li><a><img src="/template/NEST27023/images/banner2.jpg"/></a></li> <li><a><img src="/template/NEST27023/images/banner3.jpg"/></a></li> </ul> <div class="foucs"></div> </div> </div> </div> <!-- bannerl束 --> <div class="clearfix main"> <div class="w"> <div class="in_Nav"><span>当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容</span></div> <div class="tit"> <span>新闻详情</span> </div> <div class="PNtype"> <a href="http://www.11sose.com/qcjpj/" target="_blank" title="起重机配?>起重机配?/a> <a href="http://www.11sose.com/dgz/" target="_blank" title="吊钩l?>吊钩l?/a> <a href="http://www.11sose.com/clz/" target="_blank" title="车轮l?>车轮l?/a> <a href="http://www.11sose.com/jtz/" target="_blank" title="Ll?>Ll?/a> <a href="http://www.11sose.com/hl/" target="_blank" title="滑轮">滑轮</a> <a href="http://www.11sose.com/lzq/" target="_blank" title="联u?>联u?/a> <a href="http://www.11sose.com/dzq/" target="_blank" title="电阻?>电阻?/a> <a href="http://www.11sose.com/hcl/" target="_blank" title="行R?>行R?/a> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="middle"> <div class="Txt"> <div class="insNewsArti"> <h1>齿式联u器结构设计紧凑用效果方?/h1> <div class="title_s">旉Q?020-04-14  <span>来源Q?a href='http://www.11sose.com/news/323.html'>http://www.11sose.com/news/323.html</a></span></div> <div class="newsview"><p>  齿式<a href="http://www.11sose.com/lzq/" target="_blank">联u?/a>l构设计基本上是对称的,两个外轴套也是可以通过键连接压或者是热装到u头上Q外齿u套的齉K沿着长度方向是呈现圆弧Q是通过模板使用仿Ş加工出来的?br /> <br /> 齿式联u器从齉K方向看外齿轮套上面的齿ؓ鼓Ş齿,齿厚从中心再C辚w渐的减,但是与之相啮合的内圈上面的齿则是直UŞѝ?br /> <br /> ׃外轴套的ə和齉K都是弧Ş的,因此整个联u器是双活节的Qƈ且是挠性的q样可适应两个轴线间的较大偏角Q可以采用稀Ҏ滑或qa润滑?br /> <div style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20200414/20200414165334_5740.jpg" alt="齿式联u? width="400" height="300" title="齿式联u? align="" /> </div> 齿式联u器结构紧凑,寸、重量、体U及惯性矩都很,各零件均为圆形,不^衡力矩也。式联轴器工作中常见的故障是内外面磨损严重;内圈生u向位U量较大Q甚至不能啮合;内外齿发生断齿现象;对口螺栓折断?a href="http://www.11sose.com/supply/17.html" target="_blank">起重配g</a>联u器a量不x~aQ或油脂使用不当Q造成油脂钙化Q致佉K面间无法润滑。润滑不好生面磨损严重,q种情况只要更换新润滑脂Q定期注入合格的润滑脂aQ防止漏油,沚w充Q便可避免?br /> <br /> 齿式联u器找正原理是电机可动端端面圆在固定端端面上的投p似看成正圆,׃可动端中心到固定端端面的距离不变。若惛_时满I可动端uU与固定端uU是在一条线上,只是理想的找正状态。实际找正时Q先讑֮允许误差Q当找正时生的误差在允许误差范围内Ӟ找正l束。在很多场合中,늚下检点无法q行,找正工作无法进行?br /> <br /> 联u器找正的时候,也是要进行垂直方向的调整Q前后脚垫片的厚度是可以通过三个Ҏ数据来计算的,出两u器的外缘直径到u向千分表杆孔中心的距R?br /> <br /> lg所q内容可以知道,前后脚垫的厚度,如果点击上要比固定端高,应减垫片Q如果点L固定端要低,应该加垫片?br /></p></div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e9%bd%bf%e5%bc%8f%e8%81%94%e8%bd%b4%e5%99%a8'>齿式联u?/a>,</div> <div class="viewpage"> <div class="main_r_nav"><div>上一?<a href="324.html">单梁起重机的车轮l选型要注意哪些问题?</a></div> <div>下一?<a href="322.html">吊钩l在操作期间应该注意哪些斚w</a></div> </div> <div class="returnlist"><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/news/" title="q回列表">q回列表</a></div> </div> <div class="rtt">•相关新闻</div><hr /> <div class="infons clearfix"> <ul> <li> <a href="http://www.11sose.com/news/323.html" title="齿式联u器结构设计紧凑用效果方?>齿式联u器结构设计紧凑用效果方?/a> </li> </ul> </div> <div class="rtt">•相关产品</div><hr /> <div class="infopro clearfix"> <ul> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix footer"> <div class="w foot_top"> <ul> <li class="iaddress"><h3>沛_省长垣县起重工业?/h3></li> <li class="itel"><h3>联系电话Q?3837366776 13837356776</h3></li> <li class="itime"><h3>Q?373-8622168 0373-8622169</h3></li> <li class="iemail"><h3><a rel="nofollow" href="mailto:hnsqgs@126.com">hnsqgs@126.com</a></h3></li> </ul> </div> <div class="w foot_bottom"> <div class="footnav"> <ul> <li><a rel="nofollow"href="http://www.11sose.com/" class="cur" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.11sose.com/about/" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.11sose.com/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.11sose.com/supply/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.11sose.com/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/sitemap.html">|站地图</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="http://www.11sose.com/4g/" target="_blank" >手机|站</a></li> <li><a><script src="http://s20.#/stat.php?id=5602742&web_id=5602742&show=pic" language="JavaScript"></script></a></li> </ul> </div> <div class="footbottom"> <div class="copyright"> Copyright© www.11sose.com(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)沛_上v重型起重机有限公?br /> <p>车轮l哪家好Q供应订做多钱Q滑轮吊钩组怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供吊钩组、v重配件、v重机车轮l、天车配件等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ</p> </div> <div class="cityspread" > <p>热门城市推广: <a href="/xinxiang.html" title="C" target="_blank" >C</a> <a href="/zhengzhou.html" title="郑州" target="_blank" >郑州</a> <a href="/huanggang.html" title="黄冈" target="_blank" >黄冈</a> <a href="/nanyang.html" title="南阳" target="_blank" >南阳</a> <a href="/jiangsu.html" title="江苏" target="_blank" >江苏</a> <a href="/fujian.html" title="徏" target="_blank" >徏</a> <a href="/shanghai.html" title="上v" target="_blank" >上v</a></p> <p> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2013-08-14/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" target="_blank"></a><a href="https://#baidu.com/web/welcome/ico?s=8699dd01c99f8f24e750d0faac321370" target="_blank">癑ֺl计</a> </div> </p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?8699dd01c99f8f24e750d0faac321370"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/11377/stat/"></script> <script src="http://cc.dns4.cn/kf/vclient/state.php?webid=96928" language="javascript" type="text/javascript"></script> <a href="http://www.11sose.com/">ۺ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>