?!DOCTYPE html> 吊钩l?- 沛_上v重型起重机有限公?/title> <meta name="Keywords" content="吊钩l?> <meta name="Description" content="Z详细介绍吊钩l品内?包括吊钩l的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有吊钩组新闻以及最新的市场吊钩lh?咨询电话:0373-8622168 0373-8622169"> <link rel="stylesheet" href="/template/NEST27023/lib/style.css"> <script src="/template/NEST27023/lib/jquery.js"></script> <script src="/template/NEST27023/lib/foucsbox.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/template/NEST27023/lib/zsy.css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top_t"> <div class="w top_in"> <div class="lr"> 沛_上v重型起重机有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">起重机配?/a>?a href="/supply/"></a>?a href="/news/"></a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注! </div> <div class="lc"> </div> </div> </div> <div class="clearfix w top"> <div class="logo fl"> <a href="http://www.11sose.com" title="沛_上v重型起重机有限公?><img src="/uploads/logo/20170828043302.jpg" alt="沛_上v重型起重机有限公? /></a> </div> <div class="toptel fr"> <img src="/template/NEST27023/images/toptel.jpg" alt="咨询热线"> </div> </div> <div class="nav"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/about/" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/supply/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/about/about2.html" title="企业风采">企业风采</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/about/about3.html" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/about/about4.html" title="库存信息">库存信息</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> <!-- banner开?--> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> <li><a><img src="/template/NEST27023/images/banner1.jpg"/></a></li> <li><a><img src="/template/NEST27023/images/banner2.jpg"/></a></li> <li><a><img src="/template/NEST27023/images/banner3.jpg"/></a></li> </ul> <div class="foucs"></div> </div> </div> </div> <!-- bannerl束 --> <div class="clearfix main"> <div class="w"> <div class="in_Nav"><span>当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/dgz/">吊钩l?/a> > <a href="/supply/14.html">吊钩l?/a></span></div> <div class="tit"> <span>产品详细</span> </div> <div class="PNtype"> <a href="http://www.11sose.com/qcjpj/" target="" title="起重机配?>起重机配?/a> <a href="http://www.11sose.com/dgz/" target="" title="吊钩l?>吊钩l?/a> <a href="http://www.11sose.com/clz/" target="" title="车轮l?>车轮l?/a> <a href="http://www.11sose.com/jtz/" target="" title="Ll?>Ll?/a> <a href="http://www.11sose.com/hl/" target="" title="滑轮">滑轮</a> <a href="http://www.11sose.com/lzq/" target="" title="联u?>联u?/a> <a href="http://www.11sose.com/dzq/" target="" title="电阻?>电阻?/a> <a href="http://www.11sose.com/hcl/" target="" title="行R?>行R?/a> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="middle"> <div class="Txt"> <div class="insNewsArti"> <div class="tac"> <h1>吊钩l?/h1> <img src="/uploads/cp/201808281840525281137775991.jpg" alt="吊钩l?/> </div> <div class="xunpanya"><a onclick="lightshow('');"></a></div> <div class="newsview"> <p><p> 本品ؓQ?b><a href="http://www.11sose.com/" target="_blank" style="font-weight:bold">吊钩l?/a></b> </p> <p> 吊钩承蝲安全的强度计?br /> 按^面弹性曲杆理论对吊钩的受载状况进行受力分析可知,吊钩危险断面主要在三个部位:水^断面A—A、垂直断面B—B和钩柄螺UҎ部C—C断面Q参见下图)。危险断面附q的吊钩状态是安全查的重点?br /> Q?Q?span>钩柄N的螺Uw位C—C断面</span><br /> <span> 螺纹栚w应力集中Q还会受到腐蚀Q容易在~陷处断裂?/span><br /> Q?Q?span>钩n垂直B—B断面Q?/span><br /> <span> 受力虽然不如A—A断面大,却是吊烦强烈损的部位,随着断面面积减小Q承载能力逐渐下降。在操作时应注意控制pȝ吊烦分支的夹角,分支的夹角越大,断面受力p大,也就容易发生脱钩?/span> </p> <p> <span><span>   Q?Q钩w水qA—A断面</span><br /> <span> 起升载荷对A—A断面的作用ؓ偏心拉力Q所以该断面受到弯曲和拉伸组合应力作用。断面内侧应力ؓ最大拉应力Q断面外侧ؓ最大压应力QA—A断面是吊钩受力最大的断面?/span><br /> </span> </p> <p> <span><span style="line-height:normal;font-family:SimSun;color:#5A5A5A;font-size:14px;background-color:#FFFFFF;"><a href="http://www.11sose.com/" target="_blank">沛_上v重型起重机有限公?/a>Q?/span><span style="line-height:normal;font-family:monospace;color:#5A5A5A;font-size:14px;background-color:#FFFFFF;"><span style="line-height:1.8em;font-family:SimSun;"><b>起重机配?/b></span><span style="line-height:1.8em;font-family:SimSun;">Q?/span><span style="line-height:1.8em;font-family:SimSun;"><a href="http://www.11sose.com/dgz/" target="_blank">吊钩l?/a></span><span style="line-height:1.8em;font-family:SimSun;">Q?/span></span><span style="line-height:normal;font-family:monospace;color:#5A5A5A;font-size:14px;background-color:#FFFFFF;"><span style="line-height:1.8em;font-family:SimSun;">车轮</span><span style="line-height:1.8em;font-family:SimSun;">l?/span></span><br /> </span> </p> <p>   </p></p> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e5%90%8a%e9%92%a9%e7%bb%84'>吊钩l?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e5%90%8a%e9%92%a9%e7%bb%84%e4%bb%b7%e6%a0%bc'>吊钩lh?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e5%90%8a%e9%92%a9%e7%bb%84%e6%89%b9%e5%8f%91'>吊钩l批?/a>,</div> <div class="tag">来源Q?a href='http://www.11sose.com/supply/14.html'>http://www.11sose.com/supply/14.html</a></div> <div class="tag">旉Q?013/8/16 0:00:00</div> <div class="viewpage"> <div class="main_r_nav"> <div>上一?<a href="http://www.11sose.com/supply/15.html">全封闭吊?/a></div> <div>下一?<a href="http://www.11sose.com/supply/13.html">车轮l?/a></div> </div> <div class="returnlist"><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/news/" title="q回列表">q回列表</a></div> </div> <div class="rtt clearfix">•相关新闻</div> <hr /> <div class="infons"> <ul> <li> <a href="http://www.11sose.com/news/333.html" title="吊钩l的药安全有哪些规定?">吊钩l的药安全有哪些规定?</a> </li> <li> <a href="http://www.11sose.com/news/328.html" title="起重机吊钩组有哪些检修工?>起重机吊钩组有哪些检修工?/a> </li> <li> <a href="http://www.11sose.com/news/327.html" title="吊钩l防止裂U的的方?>吊钩l防止裂U的的方?/a> </li> <li> <a href="http://www.11sose.com/news/322.html" title="吊钩l在操作期间应该注意哪些斚w">吊钩l在操作期间应该注意哪些斚w</a> </li> <li> <a href="http://www.11sose.com/news/318.html" title="吊钩l的l护查和l装q程">吊钩l的l护查和l装q程</a> </li> <li> <a href="http://www.11sose.com/news/317.html" title="吊钩l的操作Ҏ和磨损标?>吊钩l的操作Ҏ和磨损标?/a> </li> </ul> </div> <div class="rtt clearfix">•相关产品 </div> <hr /> <div class="infopro"> <ul> <li> <a href="http://www.11sose.com/supply/40.html" title="优质滑轮l?><img src="/uploads/cp/201808281835444801137726422.jpg" alt="优质滑轮l? width="280" height="140"></a> <a href="http://www.11sose.com/supply/40.html" title="优质滑轮l?> <p>优质滑轮l?/p> </a> </li> <li> <a href="http://www.11sose.com/supply/24.html" title="电动葫芦吊钩l?><img src="/uploads/cp/201808281836026211137755008.jpg" alt="电动葫芦吊钩l? width="280" height="140"></a> <a href="http://www.11sose.com/supply/24.html" title="电动葫芦吊钩l?> <p>电动葫芦吊钩l?/p> </a> </li> <li> <a href="http://www.11sose.com/supply/23.html" title="l缘吊钩l?><img src="/uploads/cp/201808281837202771137796426.jpg" alt="l缘吊钩l? width="280" height="140"></a> <a href="http://www.11sose.com/supply/23.html" title="l缘吊钩l?> <p>l缘吊钩l?/p> </a> </li> <li> <a href="http://www.11sose.com/supply/22.html" title="半封闭吊钩组"><img src="/uploads/cp/201808281839364331137737123.jpg" alt="半封闭吊钩组" width="280" height="140"></a> <a href="http://www.11sose.com/supply/22.html" title="半封闭吊钩组"> <p>半封闭吊钩组</p> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix footer"> <div class="w foot_top"> <ul> <li class="iaddress"><h3>沛_省长垣县起重工业?/h3></li> <li class="itel"><h3>联系电话Q?3837366776 13837356776</h3></li> <li class="itime"><h3>Q?373-8622168 0373-8622169</h3></li> <li class="iemail"><h3><a rel="nofollow" href="mailto:hnsqgs@126.com">hnsqgs@126.com</a></h3></li> </ul> </div> <div class="w foot_bottom"> <div class="footnav"> <ul> <li><a rel="nofollow"href="http://www.11sose.com/" class="cur" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.11sose.com/about/" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.11sose.com/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.11sose.com/supply/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.11sose.com/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/sitemap.html">|站地图</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="http://www.11sose.com/4g/" target="_blank" >手机|站</a></li> <li><a><script src="http://s20.#/stat.php?id=5602742&web_id=5602742&show=pic" language="JavaScript"></script></a></li> </ul> </div> <div class="footbottom"> <div class="copyright"> Copyright© www.11sose.com(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)沛_上v重型起重机有限公?br /> <p>车轮l哪家好Q供应订做多钱Q怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供吊钩组、、、等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ</p> </div> <div class="cityspread" > <p>热门城市推广:</p> <p> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2013-08-14/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" target="_blank"></a><a href="https://#baidu.com/web/welcome/ico?s=8699dd01c99f8f24e750d0faac321370" target="_blank">癑ֺl计</a> </div> </p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?8699dd01c99f8f24e750d0faac321370"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/11377/stat/"></script> <script src="http://cc.dns4.cn/kf/vclient/state.php?webid=96928" language="javascript" type="text/javascript"></script> <a href="http://www.11sose.com/">ۺ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>