?!DOCTYPE html> 天R配g(厂家,h,生厂家,报h,供应) - 沛_上v重型起重机有限公?/title> <meta name="Keywords" content="天R配g"> <meta name="Description" content="Z详细介绍天R配g(q销江苏Q山东,江)产品内容,包括天R配g的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有天车配件新M及最新的市场天R配gh.咨询电话:0373-8622168 0373-8622169"> <link rel="stylesheet" href="/template/NEST27023/lib/style.css"> <script src="/template/NEST27023/lib/jquery.js"></script> <script src="/template/NEST27023/lib/foucsbox.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/template/NEST27023/lib/zsy.css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top_t"> <div class="w top_in"> <div class="lr"> 沛_上v重型起重机有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.11sose.com">起重机配?/a>?a href="/supply/">电动旋{吊钩l?/a>?a href="/news/">行R车轮l?/a>{相关信息发布和最 新资讯,敬请xQ?</div> <div class="lc"> </div> </div> </div> <div class="clearfix w top"> <div class="logo fl"> <a href="http://www.11sose.com" title="沛_上v重型起重机有限公?><img src="/uploads/logo/20170828043302.jpg" alt="沛_上v重型起重机有限公? /></a> </div> <div class="toptel fr"> <img src="/template/NEST27023/images/toptel.jpg" alt="咨询热线"> </div> </div> <div class="nav"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/about/" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/supply/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/about/about2.html" title="企业风采">企业风采</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/about/about3.html" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/about/about4.html" title="库存信息">库存信息</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> <!-- banner开?--> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> <li><a><img src="/template/NEST27023/images/banner1.jpg"/></a></li> <li><a><img src="/template/NEST27023/images/banner2.jpg"/></a></li> <li><a><img src="/template/NEST27023/images/banner3.jpg"/></a></li> </ul> <div class="foucs"></div> </div> </div> </div> <!-- bannerl束 --> <div class="clearfix main"> <div class="w"> <div class="in_Nav"><span>当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/qcjpj/">起重机配?/a> > <a href="/supply/19.html">天R配g</a></span></div> <div class="tit"> <span>产品详细</span> </div> <div class="PNtype"> <a href="http://www.11sose.com/qcjpj/" target="" title="起重机配?>起重机配?/a> <a href="http://www.11sose.com/dgz/" target="" title="吊钩l?>吊钩l?/a> <a href="http://www.11sose.com/clz/" target="" title="车轮l?>车轮l?/a> <a href="http://www.11sose.com/jtz/" target="" title="Ll?>Ll?/a> <a href="http://www.11sose.com/hl/" target="" title="滑轮">滑轮</a> <a href="http://www.11sose.com/lzq/" target="" title="联u?>联u?/a> <a href="http://www.11sose.com/dzq/" target="" title="电阻?>电阻?/a> <a href="http://www.11sose.com/hcl/" target="" title="行R?>行R?/a> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="middle"> <div class="Txt"> <div class="insNewsArti"> <div class="tac"> <h1>天R配g</h1> <img src="/uploads/cp/201808281832578101137755945.jpg" alt="天R配g"/> </div> <div class="xunpanya"><a onclick="lightshow('');"></a></div> <div class="newsview"> <p><p class="p0"> <br /> </p> <p class="p0"> <br /> </p> <p class="p0">       我公司生产,供应各种型号、规格的<a href="http://www.11sose.com/supply/19.html" target="_blank">天R配g</a>Q我公司拥有先进的铸造加工能力,雄厚的机械加工实力,高素质的装配队伍Q以及完善的手D与技术和专业贴心的售后服务?</p> <p class="p0">      天R配g的种cL很多Q大致可分ؓ电动机,减速机Q制动机Q超载限制机{。以上列丄是天车配件中比较重要的一部分。天车配件还包括吊钩Q导轨制动器Q电力液压推动器Q电子称量控制装|,吊架Q工hql滑触线Q滑触线q接器,滑触U悬吊夹Q缓冲器Q集电器护套Q联动控制台Q铝合金导线卡线器,天R集电器,限位开养I行程开养I液压推动杆制动器Q制动轮Q制动器{。天车配件请点击http://www.11sose.com </p> <p> <br /> </p> <p class="p0"> <br /> </p> <p> <br /> </p> <p class="p0"> <br /> </p></p> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e8%b5%b7%e9%87%8d%e6%9c%ba%e9%85%8d%e4%bb%b6'>起重机配?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e8%b5%b7%e9%87%8d%e9%85%8d%e4%bb%b6'>起重配g</a>,<a href='/key.aspx?k=%e8%a1%8c%e8%bd%a6%e9%85%8d%e4%bb%b6'>行R配g</a>,</div> <div class="tag">来源Q?a href='http://www.11sose.com/supply/19.html'>http://www.11sose.com/supply/19.html</a></div> <div class="tag">旉Q?013/9/3 0:00:00</div> <div class="viewpage"> <div class="main_r_nav"> <div>上一?<a href="http://www.11sose.com/supply/20.html">起重机吊钩组</a></div> <div>下一?<a href="http://www.11sose.com/supply/18.html">行R配g</a></div> </div> <div class="returnlist"><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/news/" title="q回列表">q回列表</a></div> </div> <div class="rtt clearfix">•相关新闻</div> <hr /> <div class="infons"> <ul> <li> <a href="http://www.11sose.com/news/293.html" title="起重机配件厂家|中秋佌,团圆的日?>起重机配件厂家|中秋佌,团圆的日?/a> </li> <li> <a href="http://www.11sose.com/news/289.html" title="起重机配件厂家温馨提醒|中元节请文明祀">起重机配件厂家温馨提醒|中元节请文明祀</a> </li> <li> <a href="http://www.11sose.com/news/287.html" title="起重机配件在行业施工中的注意事项Q?>起重机配件在行业施工中的注意事项Q?/a> </li> <li> <a href="http://www.11sose.com/news/241.html" title="起重机配件标准化对行业的重要?>起重机配件标准化对行业的重要?/a> </li> <li> <a href="http://www.11sose.com/news/210.html" title="起重机配件运行需要注意哪些事?>起重机配件运行需要注意哪些事?/a> </li> <li> <a href="http://www.11sose.com/news/206.html" title="吊钩l不同类型的构?>吊钩l不同类型的构?/a> </li> </ul> </div> <div class="rtt clearfix">•相关产品 </div> <hr /> <div class="infopro"> <ul> <li> <a href="http://www.11sose.com/supply/42.html" title="优质起重配g"><img src="/uploads/cp/201808281832312161137768871.jpg" alt="优质起重配g" width="280" height="140"></a> <a href="http://www.11sose.com/supply/42.html" title="优质起重配g"> <p>优质起重配g</p> </a> </li> <li> <a href="http://www.11sose.com/supply/41.html" title="从动车轮l?><img src="/uploads/cp/201808281832437941137774775.jpg" alt="从动车轮l? width="280" height="140"></a> <a href="http://www.11sose.com/supply/41.html" title="从动车轮l?> <p>从动车轮l?/p> </a> </li> <li> <a href="http://www.11sose.com/supply/19.html" title="天R配g"><img src="/uploads/cp/201808281832578101137755945.jpg" alt="天R配g" width="280" height="140"></a> <a href="http://www.11sose.com/supply/19.html" title="天R配g"> <p>天R配g</p> </a> </li> <li> <a href="http://www.11sose.com/supply/18.html" title="行R配g"><img src="/uploads/cp/201808281833158091137724954.jpg" alt="行R配g" width="280" height="140"></a> <a href="http://www.11sose.com/supply/18.html" title="行R配g"> <p>行R配g</p> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix footer"> <div class="w foot_top"> <ul> <li class="iaddress"><h3>沛_省长垣县起重工业?/h3></li> <li class="itel"><h3>联系电话Q?3837366776 13837356776</h3></li> <li class="itime"><h3>Q?373-8622168 0373-8622169</h3></li> <li class="iemail"><h3><a rel="nofollow" href="mailto:hnsqgs@126.com">hnsqgs@126.com</a></h3></li> </ul> </div> <div class="w foot_bottom"> <div class="footnav"> <ul> <li><a rel="nofollow"href="http://www.11sose.com/" class="cur" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.11sose.com/about/" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.11sose.com/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.11sose.com/supply/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.11sose.com/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/sitemap.html">|站地图</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.11sose.com/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="http://www.11sose.com/4g/" target="_blank" >手机|站</a></li> <li><a><script src="http://s20.#/stat.php?id=5602742&web_id=5602742&show=pic" language="JavaScript"></script></a></li> </ul> </div> <div class="footbottom"> <div class="copyright"> Copyright© www.11sose.com(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)沛_上v重型起重机有限公?br /> <p>车轮l哪家好Q供应订做多钱Q滑轮吊钩组怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供吊钩组、v重配件、v重机车轮l、天车配件等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ</p> </div> <div class="cityspread" > <p>热门城市推广: <a href="/xinxiang.html" title="C" target="_blank" >C</a> <a href="/zhengzhou.html" title="郑州" target="_blank" >郑州</a> <a href="/huanggang.html" title="黄冈" target="_blank" >黄冈</a> <a href="/nanyang.html" title="南阳" target="_blank" >南阳</a> <a href="/jiangsu.html" title="江苏" target="_blank" >江苏</a> <a href="/fujian.html" title="徏" target="_blank" >徏</a> <a href="/shanghai.html" title="上v" target="_blank" >上v</a></p> <p> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2013-08-14/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" target="_blank"></a><a href="https://#baidu.com/web/welcome/ico?s=8699dd01c99f8f24e750d0faac321370" target="_blank">癑ֺl计</a> </div> </p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?8699dd01c99f8f24e750d0faac321370"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/11377/stat/"></script> <script src="http://cc.dns4.cn/kf/vclient/state.php?webid=96928" language="javascript" type="text/javascript"></script> <a href="http://www.11sose.com/">ۺ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>